Besök Creone på Fastighetsmässan Öresund 2012!

Januari 23, 2012

Den 8 februari öppnar man dörrarna för fastighetsmässan Öresund 2012! Under 2 hela dagar kommer besökarna att kunna vandra runt och se olika företag som vänder sig till fastighetsbranschen med nya, enklare och smartare lösningar för att underlätta den dagliga driften för fastighetsbolagen.

I monter H:36 kommer Creone att ställa ut sina enkla, flexibla och intelligenta nyckelhanteringslösningar! Med Creones intelligenta nyckelskåp kan fastighetsbolagen minimera tiden som var dag läggs på nyckelhanteringen inom fastighetsbolag samt att man riskerna minskar i takt med att kontrollen ökar.

Välkommen in till monter H:36 för vidare information och demonstration där vi kan förklara vilken nytta man faktiskt har av att använda sig av dagens moderna nyckelhanteringslösningar från Creone AB!

Vänligen klicka på länken nedan för att registrera sig som en besökare av Creones monter och då få en gratis entrébiljett till fastighetsmässan Öresund 2012: Personlig Elektronisk biljett