Vad är
KEYBOX?

KeyBox är nyckelskåpet som erbjuder en enkel och flexibel lösning för nyckelhantering i alla miljöer. Nyckelskåpen finns i olika modeller och storlekar för alla typer av behov. Du kan bygga ut dina nyckelskåp med fler luckor eller nyckelkrokar i den takt du behöver. Tillsammans med programvaran KeyWin har ni full kontroll och sparar tid via enkel administration.


Nyckelskåpen finns i fyra utföranden: Basic, System, Expansion och den mest avancerade - Keycontrol.


Investera i framtiden

Plattformen i produkterna heter SimCom och är en microprocessorhybrid som är utvecklad av SAAB-ägda Combitech. SimCom använder det öppna systemet Linux embedded, vilket ger obegränsade möjligheter. 


Tack vare samarbete i en mängd branscher (försvar, fartyg, trafiksäkerhet, industri) säkrar Combitech att både hård- och mjukvara utvecklas optimalt tillsammans. Genom samarbetet med Combitech och plattformen SimCom säkerställer vi att produkterna alltid innehar den senaste teknologin och att våra kunder kan vara trygga med våra produkter i många år framöver.

Tillsammans med SAAB-ägda Combitech utvecklar vi sina nyckelhanteringssystem och andra hanteringssystem.
Rädda liv med alkolås

Att alkohol kan förstöra liv är ingen hemlighet. Trots det sätter sig fler och fler personer bakom ratten alkoholpåverkade. Att nu kunna kombinera ett alkolås till våra nyckelskåp gör att alkoholpåverkade personer ej får tillgång till nyckelskåpet och på så sätt inte kan komma åt sina nycklar. Detsamma gäller när man skall lämna tillbaks sin nyckel. På detta sätt kan man kontrollera att ingen sätter sig alkoholpåverkad bakom ratten!

Dignitas alkolås AL-5 är ett CENELEC godkänt alkolås. CENELEC är en europeisk standard för dessa produkter och det finns enbart 4st godkända alkoläsare med denna standard i Europa idag.

Dignitas alkolås AL-5 bygger på samma teknik och prestanda som polisens handhållna mätutrustning. Alkolåset fokuserar på användarvänligheten och driftsäkerheten. Och i kombination med våra nyckelskåp skapar detta en enhet där enkelhet och användarvänlighet står i fokus och skapar en trygghet på företaget som ej funnits tidigare!


KeyBox funktioner

IntelliPin låsbar nyckeltapp larmar omdelbart då nyckel avlägsnas från nyckelskåp.

Låsta & olåsta nyckelplatser

IntelliPin finns i två versioner. Ej låsbar tapp larmar omdelbart då nyckel avlägsnas utan att först ha auktoriserats via KeyWin programvara. Låsbar tapp går ett steg längre och låser fysisikt nyckel/tapp i listen. 


Display för nyckelskåp

Display för överblick

En tydlig display ger en god överblick och menyhantering. Aktivera larm, se vem som har tagit ut en viss nyckel/lucka eller visa historik, allt direkt i displayen.


Personlig kod till ditt nyckelskåp

Personlig kod

Nyckelskåpen har en knappsats för programmering samt inmatning av 

personlig kod.


intelligent nyckeltapp som identifiera varje nyckel

Intelligent nyckeltapp

Även om själva Keyconntrol-tappen inte har någon intelligens är det just genom varje tapps unika identitet som tappen tillsammans med KeyWin5 registrerar alla händelser. Du söker enkelt fram vem som har haft vilken nyckel och när.


Illustration för Nätverk. Nyckelhantering kommuniceras via en sever

Nätverk

Keycontrol-serien tillsammans med KeyWin programvaran gör KeyBox är utbyggnadsbart i en större dimension med styrning via pc-nätverk och TCP/IP


Nyckelskåp kan byggas ut med 15 utbyggnadsskåp

Enkel utbyggnad

Expansionsserien kan enkelt byggas ut med fler utbyggnadsskåp kopplat till ett huvudskåp. Bygglösningar från 6 fack upp till 96 fack eller från 14 nycklar upp till 

flera tusen.


Förvara upp till 224 nycklar i ett nyckelskåp.

Förvaring

Du kan enkelt förvara från ett fåtal upp till flera tusen nycklar i Basic-, System- som Keycontrol-seriernas nyckelskåp. Fack, nyckelkrokar eller nyckellister som identifierar varje nyckelring.


Batteribackup för nyckelskåp

Batteribackup

Med batteribackup behöver du aldrig fundera över nyckelskåpets tillgänglighet.


Kortläsare för nyckelskåp

Kortläsare

Nyckelskåpen kan enkelt anslutas till en extern enhet så som kortläsare eller alkolås för ökad säkerhet. 


RFID koppling till ditt nyckelskåp

RFID

Undvik kod genom att använda vår förvalda RFID läsare. Kan enbart användas till Keycontrol-seriens nyckelskåp.


Alarm för nyckelskåp

Alarm

Nyckelskåpen är utrustad med en larmfunktion som signalerar: när dörren står öppen, om någon gör inbrott, när nyckelskåpet flyttas. Kan även vidarekopplas till ett yttre larm.