KEYBOX
Keycontrol

Keycontrol-serien är KeyBox smarta system med elektronisk nyckelidentifiering och nyckelhantering för övervakning och kontroll av varje enskild nyckel. Nyckelskåpen administreras med mjukvaran KeyWin5, där samtliga händelser registreras och sparas.

Keycontrol-serien är fullt flexibelt och kan enkelt byggas ut från 14 nyckelplatser upp till tusentals nyckelplatser i samma nyckelhanteringssystem. I takt med att behovet växer kan du lätt komplettera med fler lister och nyckelplatser i ditt nyckelskåp, eller med flera nyckelskåp i samma system.

Nyckelskåpen finns i olika modeller med maximalt 42, 84, 224 respektive 924 nycklar i varje skåp. 

Nyckelskåp i KeyBox keycontrol-serien
Bildgalleri

Produkter

9400 SC

Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500 EC

Utbyggnadsskåp för Keycontrol-serien med 1 dörr och maximalt 84 nyckelplatser.

9500 SC

Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600 SC

Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser.

9700 SC

Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 924 nyckelplatser.

8500 KR

Säkerhetsskåp med maximalt 98 nyckelplatser, 7 lister.

8600 KR

Säkerhetsskåp med maximalt 308 nyckelplatser, 22 lister.

8700 KR

Säkerhetsskåp med maximalt 616 nyckelplatser, 44 lister.

Keycontrol funktioner

IntelliPin låsbar nyckeltapp larmar omdelbart då nyckel avlägsnas från nyckelskåp.

Låsta & olåsta nyckelplatser

IntelliPin finns i två versioner. Ej låsbar tapp larmar omdelbart då nyckel avlägsnas utan att först ha auktoriserats via KeyWin programvara. Låsbar tapp går ett steg längre och låser fysisikt nyckel/tapp i listen. 


Display för nyckelskåp

Display för överblick

En tydlig display ger en god överblick och menyhantering. Aktivera larm, se vem som har tagit ut en viss nyckel/lucka eller visa historik, allt direkt i displayen.


Personlig kod till ditt nyckelskåp

Personlig kod

Nyckelskåpen har en knappsats för programmering samt inmatning av 

personlig kod.


intelligent nyckeltapp som identifiera varje nyckel

Intelligent nyckeltapp

Även om själva Keyconntrol-tappen inte har någon intelligens är det just genom varje tapps unika identitet som tappen tillsammans med KeyWin5 registrerar alla händelser. Du söker enkelt fram vem som har haft vilken nyckel och när.


Illustration för Nätverk. Nyckelhantering kommuniceras via en sever

Nätverk

Keycontrol-serien tillsammans med KeyWin programvaran gör KeyBox är utbyggnadsbart i en större dimension med styrning via pc-nätverk och TCP/IP


Förvara upp till 224 nycklar i ett nyckelskåp.

Förvaring

Du kan enkelt förvara från ett fåtal upp till flera tusen nycklar i Basic-, System- som Keycontrol-seriernas nyckelskåp. Fack, nyckelkrokar eller nyckellister som identifierar varje nyckelring.


Batteribackup för nyckelskåp

Batteribackup

Med batteribackup behöver du aldrig fundera över nyckelskåpets tillgänglighet.


Kortläsare för nyckelskåp

Kortläsare

Nyckelskåpen kan enkelt anslutas till en extern enhet så som kortläsare eller alkolås för ökad säkerhet. 


RFID koppling till ditt nyckelskåp

RFID

Undvik kod genom att använda vår förvalda RFID läsare. Kan enbart användas till Keycontrol-seriens nyckelskåp.


Alarm för nyckelskåp

Alarm

Nyckelskåpen är utrustad med en larmfunktion som signalerar: när dörren står öppen, om någon gör inbrott, när nyckelskåpet flyttas. Kan även vidarekopplas till ett yttre larm.