Vad är
KEYRACK?

Para dina nycklar med IntelliPin nyckeltapp och placera dem i KeyRack-systemets låsbara/ej låsbara nyckellister direkt på vägg eller i skåp. Enklare blir det inte att säkra överblick och total kontroll på nyckelbeståndet. Med KeyRack kan du bygga ut din intelligenta nyckelförvaring till max 66 lister med totalt 924 unika nyckelplatser per kontrollbox anslutna till KeyWin5. Maximal överblick direkt på vägg eller maximal trygghet monterat i säkerhetsskåp – du väljer själv.

Bildgalleri
Investera i framtiden

Plattformen i produkterna heter SimCom och är en microprocessorhybrid som är utvecklad av SAAB-ägda Combitech. SimCom använder det öppna systemet Linux embedded, vilket ger obegränsade möjligheter. 


Tack vare samarbete i en mängd branscher (försvar, fartyg, trafiksäkerhet, industri) säkrar Combitech att både hård- och mjukvara utvecklas optimalt tillsammans. Genom samarbetet med Combitech och plattformen SimCom säkerställer vi att produkterna alltid innehar den senaste teknologin och att våra kunder kan vara trygga med våra produkter i många år framöver.

Tillsammans med SAAB-ägda Combitech utvecklar vi sina nyckelhanteringssystem och andra hanteringssystem.

Produkter

Nyckellist

Maximalt 924 nyckelplatser, 66 lister.

Montera enkelt i klassat skåp

Bygg ut ditt system av nyckellister efter behov i klassade skåp och trygga samtidigt nycklarna mot stöld och brand. Enkel montering, enkel nyckelhantering och maximal överblick över varje enskild nyckel.

Intelligenta nyckelister som är monterade i säkerhetsskåp. Alternativ till nyckelskåp.
Montera direkt på vägg

Med KeyRack nyckellist monterad direkt på väggen har du garanterad överblick och snabb access till varje unik nyckel. Du kombinerar fritt låsbara/ej låsbara lister och utökar enkelt systemet efter behov.

Intelligenta nyckelister som är monterade på vägg som ett alternativ till nyckelskåp.