Vad är
KEYWIN?

KeyWin är mjukvaran som förenklar nyckelhantering på ett flexibelt och överskådligt sätt. Ni får kontroll och styrning av både nyckelhantering och värdeförvaring. Mjukvaran är anpassad både för KeyBox som hanterar från ett tiotal nycklar upp till flera tusen samt ValueBox som hanterar era värdesaker.

Du kan dessutom använda upp till 100 nyckelskåp i samma system och på olika platser. Alla händelser registreras och det är enkelt att söka information om en viss lucka eller användare.

Investera i framtiden

Plattformen i produkterna heter SimCom och är en microprocessorhybrid som är utvecklad av SAAB-ägda Combitech. SimCom använder det öppna systemet Linux embedded, vilket ger obegränsade möjligheter. 


Tack vare samarbete i en mängd branscher (försvar, fartyg, trafiksäkerhet, industri) säkrar Combitech att både hård- och mjukvara utvecklas optimalt tillsammans. Genom samarbetet med Combitech och plattformen SimCom säkerställer vi att produkterna alltid innehar den senaste teknologin och att våra kunder kan vara trygga med våra produkter i många år framöver.

Tillsammans med SAAB-ägda Combitech utvecklar vi sina nyckelhanteringssystem och andra hanteringssystem.