Vad är

KEYWIN?

KeyWin är mjukvaran som förenklar nyckelhantering på ett flexibelt och överskådligt sätt. Ni får kontroll och styrning av både nyckelhantering och värdeförvaring. Mjukvaran är anpassad både för KeyBox som hanterar från ett tiotal nycklar upp till flera tusen samt ValueBox som hanterar era värdesaker.

Du kan dessutom använda upp till 100 nyckelskåp i samma system och på olika platser. Alla händelser registreras och det är enkelt att söka information om en viss lucka eller användare.

KeyWin5 har fått en helt ny webbapplikation

KeyWin5 finns även som webbapplikation, vilket ger dig möjlighet att nå administrationen även från surfplatta och datorer där 

programvaran ej finns installerade. 

KeyWin5 som en webbapplikation som hanterar vår nycklar, nyckelskåp och nyckelhantering.

Investera i framtiden

Plattformen i produkterna heter SimCom och är en microprocessorhybrid som är utvecklad av SAAB-ägda Combitech. SimCom använder det öppna systemet Linux embedded, vilket ger obegränsade möjligheter. 


Tack vare samarbete i en mängd branscher (försvar, fartyg, trafiksäkerhet, industri) säkrar Combitech att både hård- och mjukvara utvecklas optimalt tillsammans. Genom samarbetet med Combitech och plattformen SimCom säkerställer vi att produkterna alltid innehar den senaste teknologin och att våra kunder kan vara trygga med våra produkter i många år framöver.

Tillsammans med SAAB-ägda Combitech utvecklar vi sina nyckelhanteringssystem och andra hanteringssystem.

KeyWin5 funktioner

Användare kan grupperas i itt nyckelskåp och värdeskåp

Enkel att använda

Den som är administratör bestämmer vem i personalen som har tillgång till en specifik nyckel genom att ange vilken användare som kan logga in i nyckelskåpet med sin personliga kod.


Tilldela användargrupp för ditt nyckelskåp eller värdeskåp i nyckelhanterings programmet KeyWin5

Skapa användargrupper

Du kan förenkla hanteringen när det är många personer med olika access genom att skapa grupper. Det är möjligt att skapa både nyckelgrupper och användargrupper.


Nycklar registreras i nyckeskåpet

Döp nycklar

Du döper varje nyckel till ett valfritt namn eller nyckel-id för att skapa en ordning i hanteringan av nycklarna.


Intelligent sökfunktion i nyckelhanterings programmet KeyWin5 där du hittar allt i ditt värdeskåp eller nyckelskåp

Intelligent sökfunktion

Sökfunktionen hittar allt i KeyWin eftersom den söker på - filer, e-post, kontakter, grupper larm etc. - lika snabbt som 

du skriver.


Visuell skåpsvy hjälper dig att hitta nyckeln i nyckelskåpet

Visuell skåpsvy

Ger dig möjlighet att överblicka nyckelskåpets status och redigerar nycklar som är 

inne i nyckelskåpen.


Tidkanal hjälper dig med nyckelhanteringen i ditt nyckelskåp och värdeskåp

Tidskanal

Begränsa en grupps användning genom att sätta en tidskanal. Gruppens nycklar är tillgängliga när tidskanalen är aktiv. 


Registrerar alla händelser i ditt nyckelskåp och värdeskåp

Händelselogg

I loggen registreras alla händelser, både från nyckelskåp och från KeyWin 5. Du väljer vad som ska visas. Den intelligenta sökfunktionen med urval och tidsram gör det enkelt att få fram rätt information eller ta fram en rapport.


Gör snabbt en backup i nyckelhanterings programemt KeyWin5

Backup

Backup kan du enkelt skapa för hela nyckelhanterings programmet. Den döps automatiskt till datumet och klockslag, det är lika smidigt att återställa backupen som det är att skapa den.Larmindikation i ditt nyckelskåp eller värdeskåp registreras via nyckelhanterings programmet KeyWin5

Larmindikation

När du har fått ett larm markeras larmet tydligt med en röd händelse i händelse-loggen och kan enkelt se vem eller vad som orsakat larmet.


Exportera inställningar från ditt nyckelskåp eller värdeskåp genom KeyWin

Exportera

Du kan alltid göra en backup på händelseloggen. Antingen via en CSV-fil som du kan importera till Excel- eller direkt till en PDF-fil.


Ändra kommunikationsinställningar i ditt nyckelskåp eller värdeskåp

Kommunikationsinställningar

Du har en flertal möjliga kommunikations-inställningar som kan synkas med 

ert nätverk.


Välj bland en mängd språk för ditt nyckelskåp och värdeskåp

Val av språk

Du kan välja mellan flera olika språk t.ex. Svenska, Engelska, Finska Tyska, Flemming, Spanska, mm.


Ändra larminställningar för ditt nyckelskåp eller värdeskåp i nyckelhanterings programmet KeyWin5

Alarminställningar

Du kan välja mellan många olika larm till dit nyckelskåp. Till exempel dörrlarm, nyckellarm, inbrottslarm etc.