VALUEBOX
Control

Nya ValueBox Control innebär ökade möjligheter för personal, passagerar- och serviceintensiva organisationer att förenkla administration och säkerhet kring känslig eller dyrbar utrustning och personliga tillhörigheter.

Har du alltid fullständig kontroll över ditt företags viktiga och värdefulla saker? Med nya avancerade ValueBox Control kan alla ha full kontroll över dem. Med ValueBox Control, ansluten till KeyWin6 webbbaserat administrationssystem har rätt person alltid säker förvaring av sina tillhörigheter, med hjälp av en laptop eller tablet.

Bildgalleri

Produkter

Stora luckor

Utrymme med olika kapacitet.

Mellanstora luckor

Utrymme med olika kapacitet.

Små luckor

Utrymme med olika kapacitet.