Äldreboende & Hemtjänst

Det finns ett stort behov av både trygghet och säkerhet i hanteringen av nycklar inom äldrevården.

Det finns ett stort behov av både trygghet och säkerhet i hanteringen av nycklar inom äldrevården.

Äldreboende & Hemtjänst


KeyBox nyckelskåp och nyckelhanteringssystem är mycket lämpliga för både äldreboenden och hemtjänst. Många olika personer inom personalen i olika arbetspass har ett stort ansvar för patienternas trygghet och säkerhet. Då gäller det att ha full kontroll på alla nycklar. KeyBox-serien ger dig full kontroll och överblick i alla lägen.Relaterad produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser


9700

KeyBox 9700 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 924 nyckelplatser

7006B

ValueBox 7006 B
Förvaringsskåp i Basic-serien med 6 förvaringsfack


7006S

ValueBox 7006 S
Förvaringsskåp i System-serien med 6 förvaringsfack

KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar