Forskningsanläggningar

Viktig utrustning, dyrbara instrument och många användare kräver tydlig nyckelhantering.

Viktig utrustning, dyrbara instrument och många användare kräver tydlig nyckelhantering.

Forskningsanläggningar


Verksamheter som driver mycket forskning behöver trygg och säker förvaring av sina värdefulla instrument. För bästa ordning och reda erbjuder vi på Creone trygg värdeförvaring och en avancerad nyckelhantering. Dedikera specifika nycklar till relevanta personer med personlig åtkomst via PIN-kod.Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar