Hamnar

Det är stora värden i omlopp hela tiden. Med en säker nyckelhantering har vi alltid koll på vem som har tillträde till olika utrymmen.

Det är stora värden i omlopp hela tiden. Med en säker nyckelhantering har vi alltid koll på vem som har tillträde till olika utrymmen.

Hamnar


Dagens hamnar är gigantiska logistiksystem där varor, containers, bilar, persontrafik och andra delar ska mötas, hanteras och slussas vidare. Hög säkerhet, ordning och struktur måste råda för att vara effektiva. Med KeyControl från Creone har du alltid full koll på alla nycklar och får samtidigt överblick på vem som använder dem.Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar