Museum

Värdefulla och känsliga objekt, magasin och förvaringsutrymmen kräver överblick och säkerhet.

Värdefulla och känsliga objekt, magasin och förvaringsutrymmen kräver överblick och säkerhet.

Museum


Museer är stora och med ett stort antal olika typer av utrymmen. De besökaren aldrig ser är förråd och magasineringsutrymmen. De innehåller ofta ovärderliga pjäser i utrymmen dit inte alla ska ha tillgång. Vår rekommendation är KeyControl i kombination med det innovativa nyckeladministrationsverktyget KeyWin.Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar