Säkerhetsbolag

Med många medarbetare är behovet av en fungerande nyckelhantering och administration extra stort.

Med många medarbetare är behovet av en fungerande nyckelhantering och administration extra stort.

Säkerhetsbolag


Säkerhetsbranschen präglas av stor personal där de många medarbetarna har ett stort ansvar för sina kunders säkerhet. Vill du ha total kontroll på dina nycklar rekommenderar vi vårt nyckelskåp KeyBox 9600 SC för 224 nycklar. Koppla samman dina skåp i administrationsverktyget KeyWin6 och få full överblick, oavsett var i värden din verksamhet drivs.Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar