Per-Åke Gustafsson

KeyWin5 är oslagbar i överskådlighet

KeyWin5 är oslagbar i överskådlighet

Tranås Energi hanterar sina kunders nycklar på korrekt sätt


Tranås Energi säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme samt tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås kommun.


För Tranås Energi är det viktigt att hålla en hög nivå av service till sina kunder, det innebär att man även måsta hantera sina kunders nycklar på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Man hanterar idag nycklar till bostadsfastigheter, industrier och kontorsfastigheter som man måste ha tillgång till även utanför kontorstider. Men det finns även behov av att förvara nycklar till olika el- och nätstationer, reservnycklar till fordon och servicenycklar så att man får en total överblick på alla nycklar. För att uppnå denna vision var man tvungen att gå från en manuell hantering till en elektronisk nyckelhantering och valet föll då på Creone.


Tranås Energi använder en KeyBox 9600 SC tillsammans med KeyWin5 programvara.


Användarvänligheten och överskådligheten i programvaran KeyWin5 är oslagbar och är anledningen att Creones lösning passade oss bäst”, säger Per-Åke Gustafsson Driftingenjör på Tranås Energi.


Användare i olika avdelningar

I programvaran KeyWin5 har man delat in sina användare i olika avdelningar så som nättekniker, fjärrvärmetekniker, driftingenjörer och projektledare. Man har sedan kopplat alla sina nycklar till unika nyckelgrupper enligt deras behov t,ex fjärrvärme, elnät, fibernät för att sedan koppla ihop nyckelgrupperna med sina användargrupper. 

Detta ger en total översikt kring behörighetsgrupperna och varje unik användare ser endast de nycklar man ska ha tillgång till när man loggar in i nyckelskåpet.


Användning av kunders nycklar

Idag känner Tranås Energi att man stolt kan visa upp för sina kunder att nycklarna hanteras på ett korrekt sätt. Bilder

Tranås Energi

Varje dag sköter Tranås Energi elleveranserna till drygt 10 200 elnätskunder och säljer 100 % förnybar el till drygt 11 500 elhandelskunder runtom i Sverige. Dom värmer ca 1 150 villor och företagsfastigheter med fjärrvärme och ger 1 830 villor och företag tillgång till snabbt bredband, telefoni och tv via fibernätet.