Kontroll. Flexibilitet. Användarvänligt.

Vi är ett svenskt företag med en produkt som har visat sig vara helt rätt för den internationella marknaden...

Vi är ett svenskt företag med en produkt som har visat sig vara helt rätt för den internationella marknaden...

Om Creone


Creone startades 1979. Vi levererar nyckelskåp och värdeskåp till ett 25-tal länder, huvudsakligen i Europa. Creone är dotterbolag till Wärnelöv Holding. Tillverkning och huvudkontor är i Tranås, Sverige.

Creone befinner sig i ett expansivt skede och vi söker ständigt nya återförsäljare och samarbetspartners.Kontroll

Med våra nyckelskåp och värdeskåp får du total kontroll på dina nycklar och värdesaker. Alla nyckelskåp och värdeskåp har kodlås och du kan enkelt bestämma vem som ska ha tillgång till en viss nyckel eller en viss lucka. Beroende på vilken serie du väljer har du även möjlighet att få fram historik eller information om en viss lucka eller en viss nyckel direkt i displayen.

KeyWin

Med KeyWin programmet får du full kontroll på din nyckelhantering. KeyWin är överskådligt och enkelt att använda. Administratören registrerar nycklar och användare i programvaran och bestämmer på ett mycket enkelt sätt vilka användare som skall ha tillgång till vilka nycklar. 


Keycontrol-serien

Med Keycontrol-serien får du kontroll på varje enskild nyckelring. En eller flera nycklar fästs på en nyckelring tillsammans med den intelligenta Keycontrol-tappen. Tappen placeras i nyckellister som identifierar tappen och indikerar om den är tillgänglig för användaren eller inte.

Alla händelser registreras och loggas och det är enkelt att söka fram händelser knutna till en viss användare eller en viss nyckel. Behörigheten kan begränsas till vissa tider genom att använda tidkanalerna. Försöker någon ta ut en nyckel som det inte finns behörighet till, går larm direkt i nyckelskåpet samtidigt som det skickas ett larm till KeyWin där det sparas i en separat larm logg.

Flexibilitet

Alla våra nyckelskåp och värdeskåp är flexibla och kan enkelt anpassas efter dina behov. Börja med förvaring för ett fåtal nycklar och bygg sedan ut i takt med att behovet ökar. Med tiden kan man bygga ut både Keybox och ValueBox med vår Expansions-serie. Då kan man uppnå flera tusen nycklar i samma system eller upp till 96 fack i ett och samma system. Detta skapar en flexibilitet och trygghet i våra produkter.

Expansion

Keybox och ValueBox kan byggas ut med flera skåp i nätverk eller med flera utbyggnadsskåp kopplat till ett huvudskåp. Basic- och System-serien kan byggas ut med upp till 15 utbyggnadsskåp. System- och Keycontrol serien kan byggas ut med flera huvudskåp kopplat till samma KeyWin program.

I Keycontrol-serien kan man dessutom bygga ut med en list i taget (14 nyckelplatser), allt efter att behoven ökar.

Administrera på distans

Med KeyWin 5 programmet kan du administrera dina nyckelskåp utan att behöva gå till skåpet. Via din PC kan du enkelt lägga till och ta bort användare och koder och ge behörigheten i flera skåp samtidigt. Kommunikationen sker via TCP/IP.

Användarvänligt

Keybox och ValueBox är enkelt att använda och enkelt att administrera, till och med enkelt att installera.

Användare

Som användare får du en kod som du matar in när du ska hämta eller lämna dina nycklar. Koden kan gälla för en dörr eller för en specifik lucka. I Keycontrol-serien indikerar nyckelskåpet vilka nycklar just du har tillgång till och i displayen ser du var nyckeln är placerad eller vem som har tagit ut en viss nyckel.

Administration

KeyWin5 består endast av tre vyer, Administration, Händelselogg och Inställningar. Alla anpassade för att förenkla din dagliga nyckelhantering.
Du kan enkelt söka fram detaljerad information från händelseloggen och snabbt lägga till både användare och nycklar.


Med hjälp av ett logiskt ikon språk och användarvänlig vy ger du snabbt och enkelt tillgång mellan användare och nycklar.

Installation

De flesta av våra produkter monteras på vägg och installeras enkelt med en vanlig nätkontakt. Ska du installera större system får du hjälp med installationen av den återförsäljare där du har köpt dina nyckelskåp eller värdeskåp. Eventuella elinstallationer ska alltid utföras av fackman.