Energibolag

Total kontroll och styrning på varje enskild nyckel ger även ökad ordning och reda inom företaget.

Total kontroll och styrning på varje enskild nyckel ger även ökad ordning och reda inom företaget.

Energibolag


Nyckelhantering för energibranschen ställs dagligen inför höga krav. Personalintensiv verksamhet innebär ett stort antal nycklar i omlopp. Med nyckelskåp från vår Keycontrol-serie styr du enkelt och med fullständig kontroll över vem som har tillgång till varje specifik nyckel. Tidsstyr tillgången och ställ in begränsningar för inhyrd personal. Allt för en tryggare verksamhet.Relaterad produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser


9700

KeyBox 9700 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 924 nyckelplatser

7006B

ValueBox 7006 B
Förvaringsskåp i Basic-serien med 6 förvaringsfack


7006S

ValueBox 7006 S
Förvaringsskåp i System-serien med 6 förvaringsfack

KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar