Mikael Svensson

Förr var vi tvungna att hantera nycklar med manuella kvittenser.

Förr var vi tvungna att hantera nycklar med manuella kvittenser.

Ett nytt sätt att spara tid och pengar för G4S Cash i Sverige


G4S Cash Solutions är en av tre avdelningar i G4S Sverige som dagligen använder nyckelskåp. Deras mål är att skapa trygg hantering av kontanter åt deras kunder varje dag. Och i deras dagliga arbete är nycklar en hörnsten, då nycklarna måste hanteras lika säkert som kunders kontanter.

- Då organisationen har vuxit mycket på sista åren har det blivit ett måste att använda ett säkert och stabilt nyckelhanteringssystem, säger Mikael Svensson som är Technical Manager på G4S Cash Solution i Sverige.


- Förr var vi tvungna att hantera nycklar med manuella kvittenser, men detta är ohållbart i den organisation vi lever i idag, det skulle ta för mycket tid och i längden kosta för mycket pengar, fortsätter Mikael.

Hanterar flera tusen Nycklar

G4S Cash hanterar flera tusen nycklar runt om i Sverige med Creones nyckelskåp och detta skapar ordning och reda i ett företag som lever efter ordningsrutiner i världsklass!G4S

G4S är världens ledande säkerhetsföretag. Vi specialiserar oss på att utvärdera risker och att utveckla säkra lösningar inom segment där brist på säkerhet och trygghet ses som ett strategiskt hot. G4S levererar säkerhetslösningar till såväl myndigheter och näringsliv som till privatpersoner över hela världen. G4S har verksamhet i fler än 125 länder och har över 625 000 medarbetare