Ivo Klinkov

Tidigare var personalen tvungen att kvittera ut alla nycklar i receptionen.

Tidigare var personalen tvungen att kvittera ut alla nycklar i receptionen.

Effektiv nyckelhantering på Hilton hotell


Hilton Hotel är ett fyrstjärnigt hotell på Söder i Stockholm med cirka 100 medarbetare. Genom att välja våra nyckelskåp KeyBox i kombination med det PC-baserade styrsystemet KeyWin får hotellet en mycket enkel och effektiv nyckelhantering.

Manuell kvittering av nycklar

- Tidigare var personalen tvungen att kvittera ut alla nycklar i receptionen. Det var ineffektivt och gav oss dålig kontroll, säger Ivo Klinkov, Chief Engineer på Hilton Stockholm Slussen.

Flexibel lösning med KeyBox

Efter installationen av KeyBox och KeyWin får varje anställd en kod till ett personligt fack där nyckeln förvaras. Via datorn kan vi styra vem som har tillgång till vilka nycklar i nyckelskåpen. Vi kan se när och av vem nycklarna hämtas och lämnas. Att ändra behörighet och tidsperioder är mycket enkelt.

- Vi kan anpassa nyckelhanteringen exakt för våra behov. En del nycklar ska många ha tillgång till, andra nycklar är personliga. För vissa avdelningar behövs en KeyBox med enskilda fack, för andra en KeyBox med många nycklar i samma fack. Allt går enkelt att kombinera med nyckelskåpen KeyBox.

Ökad säkerhet och minskade kostnader

- De anställda behöver nu endast hålla reda på en enda nyckel, den till personalentrén. Detta innebär ökad trygghet då en förlorad huvudnyckel betyder avsevärda kostnader och mycket extraarbete för hotellet. Förbättrad nyckelförvaring och kontroll har minimerat riskerna.

- För oss betyder KeyBox och KeyWin: Bra säkerhet, bra organisation och på sikt positiva ekonomiska effekter.


Bilder

Hilton hotell

Hilton Stockholm Hotel är ett förstaklass hotell med 289 rum och 17 konferenslokaler beläget på Södermalm i Stockholm.

Hilton Stockholm Slussen har valt 9006 S som huvudskåp, utbyggt med flera 9006 E utbyggnadsskåp samt kopplat till KeyWin Light programvara.