Peter Helge

Vi måste vara säkra på att alla nycklar är under kontroll.

Vi måste vara säkra på att alla nycklar är under kontroll.

Nyckelskåpen sparar tid åt Västerviks Räddningstjänst


Räddningstjänster är en bransch där ordning och reda är A och O. Man har helt enkelt inte tid att leta efter saker när en nödsituation uppstår. Västerviks räddningstjänst har valt nyckelskåp från Creone för att vara säkra på att alla nycklar är under kontroll och att man vet vem som har använt nycklarna.

- Vi har använt oss av Creones nyckelskåp under en längre tid och det skapar en trygghet hos oss att veta att vi har ordning på våra nycklar, säger Peter Helge brandmästare i Västerviks Kommun.


- Vi kan enkelt styra vem som skall få tillgång till en viss nyckel och när. Allt som görs i nyckelskåpet kan man även skriva ut eller spara i datorn, man får verkligen full kontroll, fortsätter Peter.

Nyckelhantering system

Räddningstjänsten i Västervik har valt att installera Creones nyckelskåp på 6 st olika orter i kommunen för att vara säkra på att nyckelhanteringen sköts som den ska, och gör den inte det så har man full koll på vem som gjort vad.