Räddningstjänst

Du har snabb och enkel tillgång till nödvändiga nycklar. All användardata sparas och kan följas upp.

Du har snabb och enkel tillgång till nödvändiga nycklar. All användardata sparas och kan följas upp.

Räddningstjänst


I en drift som präglas av kaotiska situationer är det av yttersta vikt att säkerhet, ordning och spårbarhet fungerar optimalt. Med Creones automatiska nyckelhanteringssystem fungerar den dagliga driften inom räddningstjänsten smidigt. Alla nycklar som cirkulerar är registrerade och man kan lätt se vem som använt dem och när.Relaterad produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc
KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar