Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Nutid installerad genom elektronisk nyckelhantering


Royal Belgian Institute of Natural Sciences, eller kungliga belgiska naturhistoriska muséet har funnits i över 170 år. Det är en stor och personalintensiv institution med över 30 000 museibesökare årligen. Sedan dess grundande har mycket fungerat enligt gamla traditioner och sedvänjor. Detta gäller även säkerhetstänk och nyckelhantering.


Från manuellt till automatiskt

Fram till nyligen hanterades hundratals nycklar på samma sätt. De var alla uppspikade på en träplatta, som varje dag hämtades ned från sitt respektive våningsplan och låstes in i ett kassaskåp, för att morgonen efter åter placeras ut på sina respektive platser i den stora byggnaden. Särskilda nycklar för tekniskt underhåll och liknande kvitterades ut manuellt vid receptionen.

Alltid fullständig kontroll på nycklarna

Med två av våra strategiskt utplacerade KeyControl enheter har man nu alltid full kontroll på museets samtliga nycklar. När nycklar tidigare försvann eller råkade följa med de anställda hem, loggas varje uttag nu helt digitalt. Med denna vetskap kan alla alltid följa vart nycklar använts och av vem. Inga nycklar lämnar nu museet, vilket också innebär att relevant personal alltid kan ha tillgång till utrymmena i byggnadens sex olika flyglar.

Bilder