Stadsförvaltning

Med alla olika funktioner, lokaler, anställda, fordon och redskap som används i den dagliga driften är både säkerhet och överblick absolut nödvändig.

Med alla olika funktioner, lokaler, anställda, fordon och redskap som används i den dagliga driften är både säkerhet och överblick absolut nödvändig.

Stadsförvaltning


Med KeyControl eller KeyRack har anställda tillgång till relevanta nycklar genom personlig PIN-kod. Med full kontroll på allas nycklar, läggs ingen tid på ut- och inlämning och administrationen minimeras. Rätt person har alltid tillgång till rätt nycklar samtidigt som slentrianmässigt och otillbörligt användande av maskiner och apparatur elimineras.Relaterad produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar