Vårt team

Robin Storm

Försäljningschef
Robin.Storm@creone.com

Nicklaz Eneroth

Försäljning Sverige
Nicklaz.eneroth@creone.com

Adam Bjellquist

Försäljning Sverige
adam@creone.com

Karl Eliassson

Försäljning Europa
Karl.Eliasson@creone.com

Johan Wärnelöv

Utveckling & Support
Johan.Warnelov@creone.com

Carl-Magnus Wibring

Order & Leverans
Carl-Magnus.Wibring@creone.com

Johan Hultman

Support
Johan.Hultman@creone.com

Michael Gustavsson

Support
Michael.Gustavsson@creone.com

Samuel Hedengren

Produktion

Fredrik Boberg

Produktion

Våra tjänster

Serviceavtal
Regelbunden genomgång av ditt systems funktionalitet med eventuell åtgärd och återkoppling.

Offertförfrågan
Vad som ingår
 • 1 planerat servicebesök per år
 •  Avrapportering sker skriftligt till systemansvarig hos kunden.
 • Eventuella reservdelar som är fast installerade byts ut kostnadsfritt.
 • Uppdatering av mjukvara i nyckelskåp.
 • Prioriterad support (vardagar 8-17) via telefon, web eller fjärrstyrning.

Fast månadskostnad
 • Priset är fast per helår.
 • Priset är baserat på det antal Control-skåp som omfattas av avtalet samt en faktor beroende på avståndet mellan Creone och kund
 • Vid akuta serviceärenden tillkommer besökskostnad för restid och milersättning
 • Uppsägning: förlängs årsvis om ej uppsagt.


Utbildning
Vi kan erbjuda kompletta utbildningar i våra produkter och programvaror.

Offertförfrågan
Vad som ingår
 • Lägga in information i keywin tillsammans med kund för bättre förståelse
 • Förslag på hur just NI kan lägga upp ert system för effektiv hantering
 • Ett utbildningstillfälle omfattar 3 timmar. Önskar man ytterligare utbildningstid eller flera utbildningstillfällen kan detta erbjudas.
 • Creone bokar upp datum och tid för utbildning tillsammans med kund.

Förutsättningar
 • Nyckelskåp är monterat.
 • Ström och nätverk ska vara ansultet till nyckelskåpet
 • IP-nr ska vara klart för Nyckelskåp
 • Keywin programvara ska vara installerad enligt våra systemkrav


Hosting
Vår KeyWin webhosting-tjänst för din nyckeladministration är utvecklat i samarbete med Saab Combitec.

Offertförfrågan
Vad som ingår
 • Mycket effektiv och säker drift i SAAB;s nya datacenter, Professionellt övervakad drift i en helt redundant miljö som inkluderar dubbla strömmatningar med externa generatorer vid eventuellt strömbortfall samt redundant kylsystem.
 • Om servern skulle krascha så ska servern enligt avtal vara uppe inom 6 timmar, men i bästa fall handlar det om 1-2 timmar.
 • Servermiljö uppfyller koncernsäkerhetskraven vilka korresponderar med ISO 27001. Processer i Saab:s IT Service Management följer internationell standard ISO 2000-1.
 • Saab tillämpar allmänna säkerhetskrav som är uppställda av koncernsäkerhetsfunktionen. Detta innebär att man följer DIR-C-060, vilket är SAAB:s översättning av ISO 27001.
 • Saab AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Help Center

Är du återförsäljare har du alltid tillgång till Help Center-plattformen där du har direktkontakt med vår kunskap, våra beslut och våra utmaningar. Den bidrar till din framgång med våra produkter. Genom notiser kan du hålla dig uppdaterad kring problemlösning, både dina och andras ärenden. Du får även tillgång till en stor kunskapsbank med manualer och FAQ.

Logga in   Ansök om login