Transportnäring

Full kontroll på vem som använder fordon och utrustning.

Full kontroll på vem som använder fordon och utrustning.

Transportnäring


Inom transportnäringen är det av yttersta vikt att ha full koll på vilka nycklar som kvitterats ut av vem och vid vilken tidpunkt. Med vår Keycontrol-serie och tillhörande alkolås har du trygg förvaring av samtliga nycklar och säkrar att otillbörlig användning av fordon eller annan utrustning inte sker.Relaterad produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 42 nyckelplatser.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 84 nyckelplatser.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 224 nyckelplatser


9700

KeyBox 9700 SC
Keycontrol nyckelskåp med plats för maximalt 924 nyckelplatser

KeyRack-wall

KeyRack 
Med KeyRack nyckellist monterad direkt på väggen eller i klassade skåp


KeyWin5


KeyWin5
KeyWin5 är flexibelt och kan användas för att kontrollera ett tiotal nycklar upp till flera tusen nycklar